Politika privatnosti

Politika privatnosti u skladu sa GDPR

Ova stranica sadrži politiku privatnosti, naše obaveze prema korisnicima vezane za zaštitu ličnih podataka (GDPR) i informacije o upotrebi kolačića.

Evropski omladinski centar poštuje i čuva lični integritet osoba koje posećuju naš sajt i to na sledeći način:

Portal Mojakartica.rs garantuje da podatke koje ste nam ustupili nećemo ni u kom slučaju zloupotrebiti, prodati niti proslediti trećim licima. Kao i sve ostale stranice na internetu, koristimo kolačiće kako bi prikupili anonimne podatke koji nam služe za unapređenje i poboljšanje funkcionalnosti sajta. Na osnovu ovih podataka možemo znati koji sadržaj je popularan.

Svi podaci, kolačići kao i privatni podaci poput imena i prezimena, email adrese ili boravišta, neće biti prikupljani bez izričite saglasnosti korisnika.

Prikupljanje, upotreba i obrada podataka o ličnosti

Portal Mojakartica.rs dobija Vaše lične podatke pri registraciji korisnika i prilikom prijave Evropski omladinski centar prosleđuje obaveštenja o članarini i popustima.

Podaci koji se prikupljaju prilikom registracije korisnika su ime, prezime, datum rođenja,  JMBG i email adresa. Za korisnike određenih kartica je prilikom preuzimanja potvrde o putnom osiguranju potrebno da ostave i broj pasoša. Takođe, možete odlučiti da ostavite i Vaš broj mobilnog telefona, podaci o prebivalištu i podatke o školovanju.

Ovi podaci se koriste za otvaranje ličnog profila, pristupanje posebnim funkcijama sajta i za obaveštavanje korisnika o popustima i pogodnostima. E-mail adresa koju unosite prilikom registracije služi jedino kao saglasnost za otvaranje profila i ne daju nam dozvolu da Vam šaljemo vesti.

Korisnici kartica koji ostave svoj kontakt broj mobilnog telefona su saglasni da primaju SMS obaveštenja o popustima i pogodnostima sa portala Mojakartica.rs.

Podaci koji se prikupljaju prilikom prijave na naše vesti/newsletter su email, ime i prezime. Korisnici se slažu da prijavom na newsletter daju dozvolu i slažu se da mogu primati vesti vezane za rad portala Mojakartica.rs, kao i vesti vezane za popuste i pogodnosti na našem portalu.

Korisniku se daje na znanje da u svakom trenutku može odustati i povući saglasnost za primanje ovih vesti klikom na polje “Dopuštam organizaciji da mi šalje obaveštenja o članarini i popustima” u profilu korisnika kartice.

Sve podatke korisnika prikupljene putem prijavnog formulara EOC će čuvati u dobroj nameri, poštujući privatnost korisnika, i neće ih ustupati drugim licima osim nadležnim u slučaju zloupotrebe ili falsifikovanja dokumenata.

Kontakt podatke kao što su mail i broj mobilnog telefona koristićemo isključivo za obaveštavanje korisnika o popustima I pogodnostima sa portala Moja.kartica.rs.

„Kolačići“ – “cookies“

Mojakartica.rs koristi „cookies“ kako bi pomogla korisnicima da prilagode korišćenje interneta njihovim potrebama.

Upotrebom sajta Mojakartica.rs korisnik pristaje na korišćenje kolačića kao i da se informacije o navedenima koriste u statističke svrhe praćenja posete sajta, koji članci su zanimljivi čitaocima i za unapređenje rada i brzine stranice.

Kolačići ne sadrže lične podatke korisnika i ne smeju da se upotrebljavaju za identifikaciju pojedinačnog korisnika. Kolačić često sadrži jedinstveni identifikator, anonimni broj (nasumično odabran) koji se čuva na Vašem kompjuteru.

Kako bi lični podaci korisnika bili sigurni, portal Mojakartica.rs je preduzeo sve objektivne mere, organizacione, tehničke i kadrovske kako bi se podaci zaštitili od gubitka, nedopuštene izmene, krađe ili pristupa. Osoblje koje je u kontaktu sa ličnim podacima korisnika, obavezno je postupati sa podacima uz maksimalan oprez, poštujući privatnost korisnika.

Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe, niti ih prosleđujemo trećim licima.

Kako upravljati kolačićima?

Kolačiće koji su postavljeni na portal Mojakartica.rs, korisnici mogu brisati ili blokirati. Više o tome kako kontrolisati kolačiće, korisnici kartica mogu pronaći na stranicama pomoću pretraživača kojeg koriste. Ne preporučujemo korisnicima blokiranje kolačića, jer na taj način mogu sebi uskratiti određene funkcije stranice i pristup određenom sadržaju.

Upotreba programskih priključaka na društvene mreže

Programski priključci (eng. plug-in) na društvenim mrežama facebook.com i Twitter mogu da budu ugrađeni na našem portalu Mojakartica.rs. Kompanije Facebook Inc. i Twitter Inc. pružaju povezane usluge („pružaoci”).

Mrežom Facebook upravlja kompanija Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD („Facebook”). Za pregled programskih priključaka na Facebook i njihov izgled posetite:

https://developers.facebook.com/docs/plugins

Mrežom Twitter upravlja kompanija Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SAD.  Za pregled dugmića za Twitter i njihov izgled posetite:

https://twitter.com/about/resources/buttons

Radi povećane zaštite podataka korisnika prilikom posete našem portal Mojakartica.rs, ovi priključci su implementirani kao „dugmići sa dvoklikom”. Ovaj oblik integracije obezbeđuje da, prilikom pristupa našem portalu koji sadrži te priključke, korisnici nisu automatski povezani na servere provajdera.

Pretraživač stvara direktnu vezu sa serverom provajdera samo ako korisnici aktiviraju priključke čime se daje saglasnost za prenos podataka. Sadržaj različitih priključaka se zatim prenosi od dotičnog pretraživača direktno na pretraživač korisnika, a zatim se prikazuje na korisnikovom ekranu.

Priključak pokazuje provajderu kojim internet stranicama su korisnici pristupili. Ako je Korisnik tokom pretrage portal Mojakartica.rs prijavljen na svoj

korisnički nalog na mreži Facebook ili Twitter, provajder može da proveri ono što korisnika zanima, odnosno informacije kojima korisnici pristupaju sa svojim korisničkim nalogom.

Korišćenjem bilo kojih funkcija priključaka (npr. klikom na dugme „sviđa mi se”, komentarisanjem) ove informacije se takođe putem pretraživača prenose provajderu kako bi se sačuvale.

Više informacija o prikupljanju i upotrebi podataka putem mreža Facebook ili Twitter, kao i o pravima i mogućnostima koje su dostupne korisnicima za zaštitu privatnosti u tim okolnostima, možete da pronađete u provajderovim upozorenjima za zaštitu podataka / privatnost:

Upozorenja za zaštitu podataka / privatnost koja je izdao Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Upozorenja za zaštitu podataka / privatnost koja je izdao Twitter: https://twitter.com/privacy

Kako biste sprečili da Facebook ili Twitter povezuju posetu korisnika sa našim internet portalom koristeći korisnikov račun kod ovih provajdera, potrebno je da se korisnik odjavi sa dotičnog naloga pre nego što pristupi internet portalu Mojakartica.rs.

Registracijom i korišćenjem portala Mojakartica.rs, smatra se da je korisnik pročitao, razumeo i prihvatio Pravila zaštite ličnih podataka. Pravila su podložna promenama, te molimo korisnike da povremeno provere aktuelnu verziju.

Ukoliko nakon izmene pravila korisnik nastavi da koristi portal, smatraće se da se slaže sa izmenama Pravila zaštite ličnih podataka.