Online izdavanje kartice

Karticu možete dobiti brzo i lako koristeći prijavni formular. Popunite formular sa podacima i izaberite jedan od načina isporuke kartice.

Na raspolaganju su vam sledeće mogućnosti isporuke ili preuzimanja kartice:

 1. Preuzimanje kartice u Korisničkom servisu – Ukoliko odaberete ovu opciju, kartica će vas čekati u Korisničkom servisu u Beogradu, Starine Novaka 1 (prvi sprat), od ponedeljka do petka 08-16h. Prilikom preuzimanja potrebno je da sa sobom ponesete neophodnu dokumentaciju, a članarinu plaćate na licu mesta.
 2. Isporuka putem preporučene pošliljke – Ukoliko odaberete ovu opciju, dokumentaciju morate priložiti u elektronskom obliku, a plaćanje članarine izvršiti putem uplatnice na šalteru banke, pošte ili online banking-a . Za ovaj vid isporuke potrebno je 3-5 radnih dana. Isporuka preporučenom pošiljkom je besplatna.
 3. Isporuka kurirskom službom – Ukoliko odaberete ovu opciju, karticu ćemo poslati kurirskom službom. Prethodno je potrebno da priložite kompletnu dokumentaciju u elektronskom obliku, kao i da izvršite uplatu članarine putem uplatnice na šalteru pošte, banke ili online banking-a. Iznos članarine je uvećan za troškove isporuke Kurirskom službom koji iznose 180 dinara i plaća ih korisnik prilikom uplate članarine. Za ovaj vid isporuke potrebno je 1-2 radna dana.
 4. Platna verzija kartice – Ovu verziju kartice možete da podignete u izabranoj filijali OTP banke. Procedura izdavanja do preuzimanja u proseku traje 7 do 15 radnih dana.

NEOPHODNI USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA IZDAVANJE KARTICE

EYCA – Evropska omladinska kartica – European Youth Card

Uslov za vađenje kartice:

 • Mladi od 7. do 30. godine starosti, bez obzira da li su učenici, studenti, zaposleni ili nezaposleni.

Potrebna dokumenta:

 1. Skenirani lični dokument sa slikom (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola).
 2. Skenirana mala fotografija (format kao za ličnu kartu).
 3. Plaćena godišnja članarina u iznosu od 1.000 RSD koja važi godinu dana od dana izdavanja kartice. Izuzetak su slučajevi kada korisnik u bliskom narednom periodu puni 30 godina, pa će tada kartica važiti do 30. rođendana.

 

ISIC – Međunarodna studentska identifikaciona kartica

International Student Identity Card

Uslov za vađenje kartice:

 • Učenici ili studenti koji imaju dokaz o studiranju/pohađanju škole u tekućoj školskoj godini na osnovnim, postdiplomskim ili doktorskim studijama
 • Korisnik mora imati najmanje 12 godina

Potrebna dokumentacija:

 • Skenirana kopija lične karte.
 • Jedan od sledeća dva skenirana dokumenta:
  1. Potvrda o studiranju za tekuću školsku godinu koju izdaje škola ili fakultet. Apsolventi, postdiplomci i specijalizanti dostavljaju uverenje o redovnom studiranju
  2. Prva strana indeksa i strana sa overenim semestrom za tekuću školsku godinu.
 • Jedna mala fotografija (veličine kao za ličnu kartu)
 • Plaćena godišnja članarina u iznosu od 700 RSD koja važi od septembra jedne do decembra naredne školske godine (kartica je vezana za školsku godinu)
VAŽNO: Informacije o broju računa i pozivu na broj za uplatu članarine nalazi se u okviru polja Primeri uplatnica.

Važne informacije

Uputstva za postupak prilaganja dokumentacije u elektronskom obliku radi uspešnog naručivanja kartice

 • Sva dokumenta koja se prilažu (upload-uju) moraju biti u jednom od sledećih formata: .jpeg, .png ili .jpg 
 • Veličina svakog pojedinačnog fajla (skeniran dokument, fotografija i uplatnica) ne sme da pređe 1 MB – U slučaju da veličina svakog od navedenog fajla prelazi veličinu od 1 MB, online naručivanje kartice neće biti uspešno.
 • Potrebno je da sva polja kod naručivanja kartice budu popunjena, dokumenti upload-ovani u traženom formatu i poslednja tri polja budu markirana kako bi proces naručivanja kartice bio uspešan.

Odgovornost za ispravnost podataka i dokumenata

EOC ima pravo provere svih dokumenata kod nadležnih institucija i organa. Svu odgovornost za ispravnost i autentičnost podataka snosi korisnik. Falsifikovanje, izmena i zloupotreba ovih dokumenata je krivično delo. U slučaju zloupotrebe EOC će omogućiti uvid u podatke korisnika nadležnim organima.

Podaci korisnika i privatnost

Sve podatke korisnika prikupljene putem prijavnog formulara EOC će čuvati u dobroj nameri i neće ih ustupati drugim licima osim nadležnim u slučaju zloupotrebe ili falsifikovanja dokumenata.

Kontakt podatke kao što su e-mail i broj mobilnog telefona koristićemo isključivo za obaveštavanje korisnika o pogodnostima.

Ukoliko imaš dodatna pitanja, možeš se obratiti našem Korisničkom servisu.

Korisnički servis

Adresa: Starine Novaka 1 (prvi sprat), Beograd, Srbija
E-mail: info@mojakartica.rs
Telefon: +381 11 33 49 877Skenirana lična karta ili drugi zvanični dokument sa slikom

Fotografija korisnika

Max 500x500px do 1mb veličine

Prilikom naručivanja EYCA kartice, potrebno je da unesete još jednom skeniranu sliku Vaše lične karte ili neki drugi zvanični dokument sa slikom.

Prilikom naručivanja ISIC kartice, potrebno je da unesete scan kopije dokumenta - prve strane indeksa/knjižice i strana sa overenim semestrom za tekuću školsku godinu ili uvetenje o studiranju tj. uverenje o školovanju za učenike. Apsolventi, postdiplomci i specijalizanti dostavljaju skenirano uverenje o redovnom studiranju

Prilikom naručivanja ITIC kartice, profesori dostavljaju skeniranu potvrdu iz škole/fakulteta da su u stalnom radnom odnosu.

Unesite sliku uplatnice

Primeri uplatnica
EVROPSKI OMLADINSKI CENTAR

EOC postoji u Srbiji od 2002. godine i zastupnik je projekta Evropske omladinske kartice (EYCA) koja pored brojnih beneficija iz različitih oblasti, ima za cilj da se omladinskoj i studentskoj populaciji omogući učestvovanje u mnogim međunarodnim programima čime se podstiče mobilnost i informisanost mladih.

Kao dugogodišnji partner Global Travel Group-e u Srbiji, EOC ima ekskluzivno pravo da učestvuje u razvijanju Internacionalne studentske identifikacione kartice (ISIC) čime se pridružuje mreži svetski jedinstvenog projekta za studente koji je prisutan u preko 120 zemalja sveta.

NAŠE KARTICE

Studentska kartica je osmišljena sa ciljem da podrži mobilnost mladih ljudi i studenata, upoznavanje sa različitim kulturama i učestvovanje u raznovrsnim programima i projektima.

Korisnici kartica mogu ostvariti brojne popuste i pogodnosti u Srbiji i širom Evrope iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, turizma, zabavno–rekreativnih sadržaja i omladinskih dešavanja.

KONTAKT INFORMACIJE

Starine Novaka 1 (prvi sprat)
Beograd, Srbija

+381 11 33 49 877

Ponedeljak-Petak
08-16h

info@mojakartica.rs
www.mojakartica.rs

Copyright © 2019 Moja Kartica, Beograd. All rights reserved. Web design by Kha Concepts and bokisha.NET

Copyright © 2019 Moja Kartica, Beograd. All rights reserved. Web design by Kha Concepts and bokisha.NET