Online izdavanje kartice

Karticu možete dobiti brzo i lako koristeći prijavni formular (u nastavku stranice) i izaberite jedan od načina isporuke kartice.

Na raspolaganju su vam sledeće mogućnosti isporuke ili preuzimanja kartice:

 1. Preuzimanje kartice u Korisničkom servisu Ukoliko odaberete ovu opciju, kartica će vas čekati u Korisničkom servisu u Beogradu, Starine Novaka 1 (prvi sprat), od ponedeljka do petka 08-16h. Prilikom preuzimanja potrebno je da sa sobom ponesete neophodnu dokumentaciju, a članarinu plaćate na licu mesta.
 2. Isporuka putem preporučene pošliljkeUkoliko odaberete ovu opciju, dokumentaciju morate priložiti u elektronskom obliku, a plaćanje članarine izvršiti putem uplatnice na šalteru banke, pošte ili online banking-a . Za ovaj vid isporuke potrebno je 3-5 radnih dana. Iznos članarine je uvećan za troškove isporuke preporučenom pošiljkom koji iznosi 150 dinara.
 3. Isporuka kurirskom službom Ukoliko odaberete ovu opciju, karticu ćemo poslati kurirskom službom. Prethodno je potrebno da priložite kompletnu dokumentaciju u elektronskom obliku, kao i da izvršite uplatu članarine putem uplatnice na šalteru pošte, banke ili online banking-a. Iznos članarine je uvećan za troškove isporuke Kurirskom službom koji iznose 350 dinara i plaća ih korisnik prilikom uplate članarine. Za ovaj vid isporuke potrebno je 1-2 radna dana.
kartice u ruci2

NEOPHODNI USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA IZDAVANJE KARTICE

EYCA – Evropska omladinska kartica 

Uslov za vađenje kartice:

 • Mladi od 7. do 30. godine starosti, bez obzira da li su učenici, studenti, zaposleni ili nezaposleni.

Potrebna dokumenta:

 1. Skenirani lični dokument sa slikom (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola).
 2. Skenirana mala fotografija (format kao za ličnu kartu).
 3. Plaćena godišnja članarina u iznosu od 1.200 RSD koja važi godinu dana od dana izdavanja kartice. Izuzetak su slučajevi kada korisnik u bliskom narednom periodu puni 30 godina, pa će tada kartica važiti do 30. rođendana.

 

VAŽNO: Informacije o broju računa i pozivu na broj za uplatu članarine nalazi se u okviru polja Primeri uplatnica.

ISIC – Međunarodna studentska identifikaciona kartica

Uslov za vađenje kartice:

 • Učenici ili studenti koji imaju dokaz o studiranju/pohađanju škole u tekućoj školskoj godini na osnovnim, postdiplomskim ili doktorskim studijama
 • Korisnik mora imati najmanje 12 godina

Potrebna dokumentacija:

 • Skenirana kopija lične karte.
 • Jedan od sledeća dva skenirana dokumenta:
  1. Potvrda o studiranju za tekuću školsku godinu koju izdaje škola ili fakultet. Apsolventi, postdiplomci i specijalizanti dostavljaju uverenje o redovnom studiranju
  2. Prva strana indeksa i strana sa overenim semestrom za tekuću školsku godinu.
 • Jedna mala fotografija (veličine kao za ličnu kartu)
 • Plaćena godišnja članarina u iznosu od 900 RSD koja važi od septembra jedne do decembra naredne školske godine (kartica je vezana za školsku godinu)

Uputstva za postupak prilaganja dokumentacije u elektronskom obliku radi uspešnog naručivanja kartice

 • Sva dokumenta koja se prilažu (upload-uju) moraju biti u jednom od sledećih formata: .jpeg, .png ili .jpg 
 • Veličina svakog pojedinačnog fajla (skeniran dokument, fotografija i uplatnica) ne sme da pređe 1 MB – U slučaju da veličina svakog od navedenog fajla prelazi veličinu od 1 MB, online naručivanje kartice neće biti uspešno.
 • Potrebno je da sva polja kod naručivanja kartice budu popunjena, dokumenti upload-ovani u traženom formatu i poslednja tri polja budu markirana kako bi proces naručivanja kartice bio uspešan.

Odgovornost za ispravnost podataka i dokumenata

EOC ima pravo provere svih dokumenata kod nadležnih institucija i organa. Svu odgovornost za ispravnost i autentičnost podataka snosi korisnik. Falsifikovanje, izmena i zloupotreba ovih dokumenata je krivično delo. U slučaju zloupotrebe EOC će omogućiti uvid u podatke korisnika nadležnim organima.

Podaci korisnika i privatnost

Sve podatke korisnika prikupljene putem prijavnog formulara EOC će čuvati u dobroj nameri i neće ih ustupati drugim licima osim nadležnim u slučaju zloupotrebe ili falsifikovanja dokumenata.

Kontakt podatke kao što su e-mail i broj mobilnog telefona koristićemo isključivo za obaveštavanje korisnika o pogodnostima.

Ukoliko imaš dodatna pitanja, možeš se obratiti našem Korisničkom servisu.

Korisnički servis

Adresa: Starine Novaka 1 (prvi sprat), Beograd, Srbija
E-mail: in**@mo*********.rs
Telefon: +381604026260;  +381 11 33 49 877

PRIJAVNI FORMULAR

  Skenirana lična karta ili drugi zvanični dokument sa slikom

  Fotografija korisnika

  Max 500x500px do 1mb veličine

  Prilikom naručivanja EYCA kartice, potrebno je da unesete još jednom skeniranu sliku Vaše lične karte ili neki drugi zvanični dokument sa slikom.

  Prilikom naručivanja ISIC kartice, potrebno je da unesete scan kopije dokumenta - prve strane indeksa/knjižice i strana sa overenim semestrom za tekuću školsku godinu ili uvetenje o studiranju tj. uverenje o školovanju za učenike. Apsolventi, postdiplomci i specijalizanti dostavljaju skenirano uverenje o redovnom studiranju

  Prilikom naručivanja ITIC kartice, profesori dostavljaju skeniranu potvrdu iz škole/fakulteta da su u stalnom radnom odnosu.

  Unesite sliku uplatnice

  Primer uplatnice za EYCA karticu Primer uplatnice za ISIC karticu Primer uplatnice za ITIC karticu