Šta je online prijava za karticu?

Prijavi se za karticu online!

Svoju karticu možeš dobiti brzo i lako, koristeći prijavni formular. Popuni formular sa svojim podacima i izaberi jedan od nacina isporuke kartice!

Na raspolaganju su ti sledeće mogućnosti isporuke/preuzimanja kartice.

1. Preuzimanje kartice u kancelariji GPA. Ukoliko odaberes ovu opciju, kartica će te čekati u GPA korisničkom servisu u Beogradu, ulica Starine Novaka 1. Prilikom preuzimanja potrebno je da sa sobom poneseš neohodnu dokumentaciju (spisak pronađi u nastavku) kao i novac za članarinu.

2. Isporuka putem preporučene pošliljke. Ukoliko odabereš ovu opciju, dokumentaciju moraš priloziti u elektronskom obliku a plaćanje članarine izvršiti putem uplatnice, na šalteru banke ili pošte. Za ovaj vid isporuke potrebno je 3-5 dana. Isporuke putem preporučene pošiljke je besplatna.

3. Isporuka putem kurirske službe. Ukoliko odabereš ovu opciju, tvoju karticu ćemo poslati kurirskom službom. Prethodno je potrebno da priložis kompletnu dokumentaciju u elektonskom obliku kao i da izvršiš uplatu članarine (uvećanu za troškove isporuke putem kurirske službe) putem uplatnice na šalteru pošte ili banke. Trošak isporuke putem kurirske službe iznosi 150 dinara i plaća ga korisnik prilikom uplate članarine. Za ovaj vid isporuke potrebno je 1-2 dana

4. Platnu verziju kartice možeš da podigneš u izabranoj filijali svoje banke. Procedura izdavanja do preuzimanja zavisi od banke za koju se opredeliš, a u proseku traje 7 do 15 dana.


Uslovi i dokumentacija neophodni za izdavanje kartice

EYCA - Evropska omladinska kartica

Uslovi:

 • korisnik mora imati između 7 i 30 godina starosti.
 • ukoliko korisnik puni 30 godina u toku važenja kartice, ista ce se izdati do poslednjeg dana 29. godine.
 • korisnik ne mora biti student. Jedini uslov je starosni odnosno do 30 godina.

Dokumentacija:

 • scan zvaničnog dokumenta sa slikom (lična karta, vozačka dozvola ili pasoš).
 • uplata iznosa od 1000 din za godišnju članarinu.

ISIC - Međunarodna studentska identifikaciona kartica

Uslovi:

 • korisnik mora imati najmanje 12 godina
 • korisnik mora biti učenik ili student na osnovnim, poslediplomskim ili doktorskim studijama

Dokumentacija:

 • scan potvrde studentskog statusa (jedan od sledeća dva)
  • potvrda o studiranju koju izdaje fakultet ili škola ili
  • scan prve strane indeksa i strane na kojoj se vidi overena školska godina/semestar
 • uplata iznosa od 700 din za članarinu
Važno! Informacije o broju računa i pozivu na broj za uplatu članarine dobićeš u mailu, nakon popune prijavnog formulara.

Važne informacije

Uputstva za prilaganje dokumentacije u elektronskom obliku

 • Sva dokumenta koja se prilazu moraju biti u jednom od jednom od sledećih formata: .jpg, .png ili .pdf
 • Veličina pojedinačnog fajla ne sme da pređe 3MB

Odgovornost za ispravnost podataka i dokumenata.

GPA ima pravo provere svih dokumenata kod nadležnih institucija i organa. Svu odgovornost za ispravnost i autentičnost fajla snosi korisnik. Falsifikovanje, izmena i zloupotreba ovih dokumenata je krivično delo. U slučaju zloupotrebe GPA će omogućiti uvid u podatke korisnika nadležnim organima.

Podaci korisnika i privatnost

Sve podatke korisnika prikupljene putem prijavnog formulara GPA će čuvati u dobroj nameri i neće ih ustupati drugim licima osim nadležnim u slučaju zloupotrebe ili falsifikovanja dokumenata. Kontakt podatke kao što su mail i broj mobilnog telefona koristićemo isključivo za obaveštavanje korisnika o pogodnostima.

Ukoliko imaš dodatna pitanja, možeš se obratiti našem korisničkom servisu.

Korisnički servis GPA
Adresa: Starine Novaka 1, 11000, Beograd
Mail: imampitanje@gpa.rs
Telefon: 011/3349-877