Prijava na korisnički portal mojakartica.rs

Pristup korisničkom portalu imaju samo korisnici sa aktiviranom karticom i korisničkim nalogom.

Ako ste zaboravili lozinku, kliknite na link "Zaboravljena lozinka".

  Zaboravljena lozinka?